OBIEKTY OZNACZONE W SYSTEMIE ASPRO:
 • Hotel ORAVSKÝ HÁJ - Brezovica
 • Firma GEPARD, s.r.o. - Liptovský Mikuláą
 • Firma PANAX F.C.S., s.r.o. - Tvrdoąín
 • Krajský úrad - ®ilina
 • MBM-Stav, a.s. - pobočka Bratislava
 • Centrum KLINEC - Námestovo
 • Firma PROKE© & Co. SK, s.r.o. - Oravská Jasenica
 • Akadémia Vzdelávania - Liptovský Mikuláą
 • PARTNERS Group SK - pobočka Námestovo
 • Firma PROVEST, s.r.o. - Trstená
 • NsP Zvolen - Poliklinika VA©E ZDRAVIE - ZVOLEN
 • Predajné centrum DREVONA Slovakia s.r.o. - Bratislava
 • Firma Sauer - Danfoss a.s. - Povaľská Bystrica
 • NsP Trstená - Hornooravská nemocnica
 • Firma Stavebniny GARBIAR - Tvrdoąín
 • ALLIANZ Slovenská pois»ovňa a.s. - Bratislava
 • Firma CD-Profil, s.r.o. - Liptovský Mikuláą
 • Firma DB Schenker s.r.o. - Bratislava
 • Úrad práce sociálnych vecí a rodiny - Tvrdoąín
 • Úrad práce sociálnych vecí a rodiny - Trstená
 • sídlo spoločnosti Mondi SCP a.s. Ruľomberok
 • sídlo spoločnosti AMERA Slovakia s.r.o. Kremnica